نشریه علمی، پژوهشی، فناوری البرز

نشریه علمی، پژوهشی،فناوری البرز در پی فراهم نمودن بستری پژوهشی برای اساتید، دانشجویان و به طور کلی پژوهشگران به منظور به اشتراک گذاردن آخرین یافته های علمی خود و تبادل اطلاعات و نتایج پژوهش‌های علمی، فنی و تخصصی میان استادان، دانشمندان و همچنین جوامع علمی و حرفه‌ای ملی و بین‌المللی و اعتلای سطح دانش در زمینه های مختلف می‌باشد. امید است که این فصلنامه سهمی در ارتقاء دانش و پیشبرد اهداف کلان جامعه علمی داشته و راه حل های دقیق و مدونی در خصوص چالش ها و مسائل نظری و عملی پیش روی در عرصه های داخلی و بین المللی ارائه دهد. به این منظور هیأت تحریریه فصلنامه با افتخار از تمامی پژوهشگران این عرصه دعوت می نماید مقالات ارزنده خویش در زمینه های فنی و مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی را جهت انتشار به سامانه فصلنامه ارسال کنند .