نشریه علمی، پژوهشی، فناوری البرز

نشریه علمی پژوهشی فناوری به مدت 4 سال از بهار 1394 تا پایان تابستان 1397، 14 شماره منتشر گردیده است.
  هدف اصلی از انتشار این نشریه، فراهم نمودن فضایی برای تبادل اطلاعات و نتایج پژوهش‌های علمی، فنی و تخصصی میان استادان، دانشمندان و مهندسین ایرانی و همچنین جوامع علمی و حرفه‌ای ملی و بین‌المللی و اعتلای سطح دانش در زمینه های مختلف می‌باشد است تا از این طریق به ارتقاي سطح كيفي پژوهش، آموزش، تبادل و توسعه آموخته‌ها، تجربيات و دستاوردهاي تازه علمي یاری رساند. این مجله به صورت منظم و در قالب فصلنامه (چهار شماره در سال) با درجه علمی تخصصی طبق کدپیگیری 4990232 مورخ 19/09/1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چاپ می شود.  لازم به ذکر است که تمامی مقالات بدون استثناء حداقل توسط دو داور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و متوسط زمان داوری در این نشریه 1 ماه می‌باشدو سپس توسط دبیران تخصصی جمع بندی خواهد شد. مقالات ارسالی می تواند شامل تحقیقات دانشگاهی، تجارب حرفه ای، معرفی راهکارها، علوم و فناوریهای جدید باشد. مقالات ارسالی به نشریه لازم است ابتدا با دقت بر اساس دستورالعمل تهیه مقاله تنظیم شوند. نشریه علمی،پژوهشی ،فناوری البرز از کلیه اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و متخصصان برای ارائه مقالات خود به این نشریه دعوت به عمل می آورد.